Tuesday, July 7, 2009

Ar-Rum

Alif Lam Miim. Bangsa romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman, kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjiNya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.


Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.


Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.


Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali; kemudian kepadanya kamu dikembalikan.


Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa kaum musyrik terdiam berputus asa. Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok.


"Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman syurga bergembira."

No comments:

Post a Comment